ortodoncia invisible reus tarragona

L’evolució científica i tecnològica d’Invisalign permet que la gran majoria dels casos puguin ser resolts avui mitjançant aquesta tècnica. La Dra. Font de Rubinat posseeix ja un llarg historial de casos molt complexes i de tipologia molt diversa tractats amb Invisalign, com els següents.

apinyament dents

Apinyament de les dents:

Aquest és el cas en el que no hi ha suficient espai a la mandíbula per allotjar correctament totes les dents, el que provoca un apinyament de les dents.

Si no es tracta, es pot produir amb el temps un augment de la probabilitat de sofrir malalties a les genives, donada la major dificultat del seu raspatllat, i pot desenvocar en un malfucionament de les dents.

dents separades

Dents separades:

Aquest és el cas contrari a l’anterior, i es produeix quan hi ha un excés d’espai entre les dents. Això pot ser degut a tenir les dents massa petites, a un problema del creixement de la mandíbula en excés, a la falta d’altres dents o també a la protrusió de la llengua.

Els problemes d’espai entre les dents poden desembocar en malalties periodontals, com la gingivitis o la periodontitis, que si no es tracten, poden conduir a la pèrdua de les dents.

mossegada creuada

Mossegada creuada:

Es dona quan la mandíbula superior i inferior no estan ben alineades.

Aquest problema pot comportar desgast de les dents, problemes gingivals i pèrdua d’os.

sobremossegada

Sobremossegada:

Es produeix quan les dents superiors es solapen en excés sobre les dents inferiors. Aquest és un problema normalment genètic, o derivat de mals hàbits.

Pot provocar irritació a les genives, desgast de les dents inferiors, així com problemes molt dolorosos de mandíbula i articulacions, que poden desenvocar en mal de cap, problemes musculars o d’altres.

protussio

Protrusió:

El cas contrari a la sobremossegada. Aquí son les dents inferiors les que sobresurten i es solapen a les dents superiors. Provocat per problemes genètics de creixement de la mandíbula o fins i tot, per la falta de dents superiors.

Aquest problema pot impedir el funcionament normal de les dents, portant a un desgast de les mateixes, i també, com en el cas de la mossegada creuada, a problemes molt dolorosos de mandíbula i articulacions, que poden desenvocar en mal de cap, problemes musculars o d’altres.

Al nostre blog: