L’ortodòncia invisible, Invisalign, és clarament l’opció que ofereix més avantatges.

L’ús dels brackets en l’ortodòncia tradicional comporta la introducció a la boca del pacient d’un nou element estrany, metàl•lic amb filferros, que requereix d’una fase d’adaptació més o menys curta, en funció del pacient. La tècnica Invisalign redueix al mínim aquest efecte, gràcies a l’ús d’un material més còmode, i que per tant, no produeix aquesta sensació.

Malgrat tots els avantatges que ofereix la tècnica Invisalign, no tots els pacients ofereixen el perfil idoni pel seu tractament d’ortodòncia mitjançant aquesta tècnica. Com és habitual a Alba Clínica Dental , nosaltres només et recomanarem el més adequat per tu, per això, la Dra. Font de Rubinat , durant la primera visita, avaluarà el teu cas i decidirà si la millor opció per tu és Invisalign o l’ortodòncia tradicional.

invisalign

Brackets fixes

Com funciona?Invisalign utilitza una sèrie d’alineadors transparents i removibles per redreçar les dents sense necessitat de filferros ni brackets.Els brackets fixes utilitzen filferros i brackets per desplaçar les dents fins a una posició més alineada.
Pràcticament invisiblesNo. La majoria dels brackets fixes es veuen.
Fàcil extracció durant el tractamentNo. Els brackets fixes no es poden treure fins que no hagi finalitzat el tractament.
No hi ha metall, per a que no s’irritin les dents ni les genivesNo. Els filferros metàl·lics i els brackets poden provocar irritació a la boca.
Permet respallar-se les dents i utilitzar fil dental amb normalitatNo. Els brackets metàl·lics fixes impideixen que es pugui arribar a tota la zona de les dents i les genives quan s’utilitza fil dental.
Ofereix un pla de tractament virtual clar i definit desde l’inici fins al finalTot i que l’odontòleg dispossarà d’un pla del tractament clar i definit, no podrà veure una imatge de l’evolució de les teves dents durant el tractament ni com quedaran després del mateix.

Al nostre blog: