mantenidor d'espai dentalLes dents de llet serveixen per guiar la sortida de les dents definitives que apareixeran desprès. El mantenidor d’espai busca conservar l’espai que una dent de llet al caure ha deixat, per que la dent definitiva pugui sortir al seu lloc i no generi problemes futurs.

La pèrdua de peces dentals temporals abans d’hora, bé per extracció o bé per traumatismes, produeix desplaçaments dentals, de manera que les peces ocupen espais que corresponen a altres dents. Quan per cronologia els correspon sortir, com que tenen el seu espai ocupat, surten per on poden i en la majoria dels casos es produeixen apinyaments de les dents o erupcions ectòpiques.

Per evitar aquests desplaçaments hem de mantenir l’espai entre dents amb uns aparells anomenats mantenidors d’espai.

Al nostre blog: